thuan10a2tk
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 948
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuan10a2tk0 - 4 mailady