xvxvvx
  • Hạng 401
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,040
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xvxvvx5 - 3 thienhhb1510