duongthanhhai
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 774
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 15.33
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có