thienhhb1510
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 945
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 5.50
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienhhb15101 - 0 vxcvxcvx
thienhhb15100 - 1 badboy
thienhhb15103 - 5 xvxvvx
thienhhb15101 - 2 luckystar