ngvietanh204
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 183
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 5.26%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 16.25
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
100
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí