hienvq
  • Hạng 237
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,598
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 73.68%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 65.33
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí