bormitu
  • Hạng 323
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,120
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bormitu7 - 1 luctrongnhan22