phantuananhdeptrai
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 936
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng ...
  • Chỉ số xã hội 0
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
90
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ