tanhtkl
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 904
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 1.75
  • Thời gian tham gia 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tanhtkl0 - 6 sieutron
tanhtkl0 - 1 batbai5397caro