phuongkhanhlinh
  • Hạng 412
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,020
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 0.75
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phuongkhanhlinh2 - 1 sonhoho