thaopro
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 5 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thaopro0 - 3 ngocsonhb
thaopro0 - 2 viphung
thaopro0 - 6 hoarung
thaopro0 - 1 nhocyeusky
thaopro0 - 1 tahuuson
thaopro0 - 4 hoagiay123
thaopro0 - 6 vozanhxyz