sonhoho
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 953
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 30.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 3.13
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có