vietyvu0
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 183
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 15.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 4.58
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có