antruongphamthanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 665
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 12.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 1.89
  • Thời gian tham gia 8 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có