toigalam
  • Hạng 58
  • Khiên ...
  • Ngọc 34,762
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 62.30%
  • Chỉ số xã hội 61
  • Chỉ số đam mê 9.12
  • Thời gian tham gia 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
100
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
toigalam1 - 0 cucucucu
toigalam29 - 1 thiengon123
toigalam4 - 5 wibunotsimpttv2k7
toigalam0 - 2 thienanlk113
toigalam14 - 13 lamcaro2
toigalam0 - 1 abccuti
toigalam3 - 4 phongwibusimp
toigalam1 - 0 ngang123
toigalam0 - 1 choivuithoi
toigalam1 - 0 aquadogkr1
toigalam1 - 0 mebachhop
toigalam1 - 1 tinhlo
toigalam1 - 4 carohcm
toigalam4 - 1 nqgxi
toigalam3 - 0 chalua
toigalam1 - 0 vuivekhongquao
toigalam0 - 1 phiacuoiconduong
toigalam1 - 0 caro199x
toigalam3 - 3 lucatback
toigalam1 - 0 juyaaanu123
toigalam6 - 1 hdmi2000
toigalam1 - 1 tapchoigomoku
toigalam1 - 0 codaurdrd
toigalam3 - 0 trunglichlam
toigalam0 - 1 lazytomcat
toigalam4 - 0 covit0310
toigalam1 - 0 nhungbot94
toigalam3 - 1 nghiaalo
toigalam2 - 0 keokeoco
toigalam2 - 0 phuongkitty
toigalam1 - 1 nguyentri10x
toigalam5 - 0 suthatchico1
toigalam1 - 0 nhocyeusky
toigalam1 - 1 aug17th
toigalam2 - 3 linhlucden
toigalam2 - 0 zerooh
toigalam0 - 6 anhlatrumday
toigalam1 - 0 hieuga
toigalam5 - 0 nguoilichsu
toigalam1 - 2 bongo
toigalam1 - 0 tautochanh
toigalam6 - 1 cocuser
toigalam1 - 0 vuamui
toigalam8 - 3 lizmatt
toigalam1 - 0 hector
toigalam1 - 0 takemichi
toigalam0 - 1 sujichan
toigalam0 - 1 khoailangnuong
toigalam1 - 0 tienphatcute
toigalam0 - 2 lucky
toigalam1 - 0 nammien
toigalam1 - 0 miloan1211
toigalam0 - 1 sabo2412
toigalam3 - 0 nguyentrongthai234
toigalam1 - 0 hfhfhfh
toigalam1 - 0 baoluok
toigalam1 - 0 thienloi
toigalam1 - 0 kokokaku
toigalam1 - 3 buoidayne
toigalam1 - 1 vozanhxyz
toigalam0 - 1 conlan