toigalam
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 55.45%
  • Chỉ số xã hội 101
  • Chỉ số đam mê 2.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
toigalam0 - 7 yephdith
toigalam0 - 1 btran2912
toigalam1 - 0 hieula
toigalam0 - 1 tranhang07
toigalam4 - 2 khiconjx
toigalam39 - 7 thiengon123
toigalam3 - 0 dungtrieu
toigalam3 - 2 huongkute
toigalam0 - 1 dau127
toigalam2 - 2 truongsinh
toigalam2 - 1 redamancy2103
toigalam6 - 7 wibunotsimpttv2k7
toigalam1 - 0 luke911
toigalam1 - 0 saphia
toigalam0 - 1 tfchicken
toigalam6 - 5 vozanhxyz
toigalam1 - 0 hoangvanhung
toigalam0 - 3 nguyentam2k
toigalam1 - 3 mainhat
toigalam0 - 2 caremcarem
toigalam1 - 1 khanhlucky97
toigalam0 - 1 fluffy
toigalam0 - 2 ginsosad
toigalam1 - 0 tieoteo12345
toigalam0 - 1 support
toigalam1 - 2 sweetberry
toigalam1 - 0 kain98
toigalam1 - 2 pity08
toigalam1 - 0 tkhiimen9602
toigalam3 - 0 jhoa25
toigalam1 - 0 sitaile
toigalam1 - 0 knkid
toigalam0 - 8 gomukupro33333
toigalam0 - 4 caroforfun99999
toigalam0 - 1 hsghoa
toigalam4 - 0 vanhainguyen22
toigalam1 - 4 sabo2412
toigalam1 - 1 vesau
toigalam0 - 1 travahuong
toigalam3 - 3 thienanlk113
toigalam1 - 1 lazytomcat
toigalam0 - 1 waifu207otaku
toigalam4 - 0 nguyencaodan123456
toigalam4 - 6 carohcm
toigalam1 - 0 thuong95
toigalam0 - 2 tranminhchien
toigalam1 - 1 nguyennhisopoor
toigalam1 - 0 cucucucu
toigalam14 - 13 lamcaro2
toigalam0 - 1 abccuti
toigalam3 - 4 phongwibusimp
toigalam1 - 0 ngang123
toigalam0 - 1 choivuithoi
toigalam1 - 0 aquadogkr1
toigalam1 - 0 mebachhop
toigalam1 - 1 tinhlo
toigalam4 - 1 nqgxi
toigalam3 - 0 chalua
toigalam1 - 0 vuivekhongquao
toigalam0 - 1 phiacuoiconduong
toigalam1 - 0 caro199x
toigalam3 - 3 lucatback
toigalam1 - 0 juyaaanu123
toigalam6 - 1 hdmi2000
toigalam1 - 1 tapchoigomoku
toigalam1 - 0 codaurdrd
toigalam3 - 0 trunglichlam
toigalam4 - 0 covit0310
toigalam1 - 0 nhungbot94
toigalam3 - 1 nghiaalo
toigalam2 - 0 keokeoco
toigalam2 - 0 phuongkitty
toigalam1 - 1 nguyentri10x
toigalam5 - 0 suthatchico1
toigalam1 - 0 nhocyeusky
toigalam1 - 1 aug17th
toigalam2 - 3 linhlucden
toigalam2 - 0 zerooh
toigalam0 - 6 anhlatrumday
toigalam1 - 0 hieuga
toigalam5 - 0 nguoilichsu
toigalam1 - 2 bongo
toigalam1 - 0 tautochanh
toigalam6 - 1 cocuser
toigalam1 - 0 vuamui
toigalam8 - 3 lizmatt
toigalam1 - 0 hector
toigalam1 - 0 takemichi
toigalam0 - 1 sujichan
toigalam0 - 1 khoailangnuong
toigalam1 - 0 tienphatcute
toigalam0 - 2 lucky
toigalam1 - 0 nammien
toigalam1 - 0 miloan1211
toigalam3 - 0 nguyentrongthai234
toigalam1 - 0 hfhfhfh
toigalam1 - 0 baoluok
toigalam1 - 0 thienloi
toigalam1 - 0 kokokaku
toigalam1 - 3 buoidayne