theknight
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 746
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
65
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
theknight1 - 3 ngocsonhb
theknight0 - 6 thaonguyencafe