vitaminc
  • Hạng 33
  • Ngọc 6,791
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.58%
  • Chỉ số xã hội 137
  • Chỉ số đam mê 1.03
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitaminc16 - 12 tenry
vitaminc11 - 7 mrrua
vitaminc19 - 13 lizmatt
vitaminc10 - 14 supersen
vitaminc23 - 24 hector
vitaminc9 - 1 nohoon01
vitaminc9 - 12 denhayden
vitaminc1 - 6 ellis
vitaminc4 - 5 teoteo
vitaminc5 - 12 lunox
vitaminc5 - 7 thienloi
vitaminc1 - 8 winxp
vitaminc9 - 7 nganbali
vitaminc3 - 0 lamsh123987
vitaminc0 - 1 babyboss
vitaminc9 - 1 minhtuntun
vitaminc1 - 0 xdfghsh123
vitaminc1 - 2 newnewnew
vitaminc1 - 1 cocvang
vitaminc2 - 1 simthuy
vitaminc1 - 3 keosua
vitaminc1 - 0 vonamviet11604
vitaminc2 - 0 at0p1xt
vitaminc9 - 2 hopluc
vitaminc1 - 0 phamluli
vitaminc0 - 1 adachi
vitaminc1 - 0 taolanguoidepchai
vitaminc2 - 6 hdmi2000
vitaminc1 - 0 jzbzug
vitaminc1 - 0 caohoangtrung1234567
vitaminc1 - 2 emiya
vitaminc2 - 0 binh2k8nopro
vitaminc1 - 10 sanbangtaca123
vitaminc2 - 0 dungrua141
vitaminc1 - 0 thuytrinhhhhh
vitaminc1 - 1 nnndzzz123
vitaminc4 - 2 born2win
vitaminc3 - 0 nguyenngochoabinh1
vitaminc1 - 0 posskg
vitaminc0 - 1 sabo2412
vitaminc5 - 1 hhaminh
vitaminc1 - 1 lowship
vitaminc1 - 0 buivannam
vitaminc1 - 3 vuabip
vitaminc0 - 1 lucatin
vitaminc4 - 0 quocvietdz711
vitaminc0 - 3 lazil
vitaminc2 - 0 binnguyen
vitaminc1 - 0 nguyenngochung
vitaminc1 - 3 chumchum
vitaminc4 - 1 robnehehe
vitaminc2 - 0 ntntntnt
vitaminc11 - 1 lyhung1992
vitaminc0 - 1 thaiuk249
vitaminc3 - 0 annangoc12
vitaminc2 - 0 ntrq010697
vitaminc3 - 0 khz12
vitaminc3 - 0 tkiett10122008
vitaminc1 - 1 mynno
vitaminc1 - 2 paradol
vitaminc6 - 10 admingo
vitaminc1 - 0 heoxinh123
vitaminc0 - 1 kikokiko
vitaminc1 - 0 kimjin28622
vitaminc0 - 1 huymyb7410
vitaminc0 - 2 kiendz12
vitaminc4 - 1 vuthaitam2009
vitaminc1 - 0 tiotio1994cm
vitaminc1 - 0 cyrax
vitaminc3 - 0 xinnhetay
vitaminc2 - 0 nem0nem0
vitaminc1 - 0 cpttt2004
vitaminc2 - 0 longdepzaivl
vitaminc1 - 0 nhipcautre21
vitaminc3 - 0 phamminhphong
vitaminc1 - 0 trongtan15092k4
vitaminc0 - 2 helloeveryone
vitaminc2 - 0 kevinspyvn
vitaminc1 - 0 nguyenvonglinh98796
vitaminc4 - 0 anhan2kk4
vitaminc1 - 3 korean
vitaminc2 - 0 giaunguyen111
vitaminc2 - 0 phantienloi1223
vitaminc2 - 1 thanhtonnguyen
vitaminc3 - 0 ninhpham
vitaminc1 - 0 kain98
vitaminc1 - 1 lemyha
vitaminc2 - 1 yuihandsome
vitaminc5 - 0 anhseonthoi762
vitaminc1 - 4 tomcuamuc
vitaminc3 - 0 thethan1994
vitaminc0 - 4 muaxuanden
vitaminc1 - 0 tuandeptrai
vitaminc3 - 3 abccuti
vitaminc3 - 0 gotei13
vitaminc1 - 2 phuongkitty
vitaminc4 - 0 vietyvu0
vitaminc2 - 11 nonameme
vitaminc0 - 2 travahuong
vitaminc0 - 1 tieuling