noodles
  • Hạng 225
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,891
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 92.00%
  • Chỉ số xã hội 100
  • Chỉ số đam mê 8.27
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
noodles0 - 3 tranminhchien
noodles4 - 1 michnhi
noodles2 - 5 kidboy
noodles8 - 2 giodaingan
noodles1 - 0 thaomoc
noodles5 - 1 nagato
noodles2 - 0 mynno
noodles1 - 0 keosua
noodles2 - 0 chihiro
noodles21 - 18 thienloi
noodles4 - 1 lizmatt
noodles1 - 0 paradol
noodles1 - 0 supersen
noodles3 - 1 denhayden
noodles3 - 0 hector
noodles4 - 2 nhipcautre21
noodles8 - 6 serahwang
noodles2 - 1 lazytomcat
noodles4 - 1 kulito
noodles2 - 0 dragon
noodles1 - 3 totoro
noodles6 - 5 quangmetro
noodles2 - 2 winxp
noodles2 - 1 nhatvy2291
noodles1 - 0 thuytinhkhoc
noodles1 - 0 bangtam2312
noodles1 - 0 beyeupk
noodles1 - 0 mailady
noodles4 - 2 bapcaingoc
noodles1 - 0 ozonevietnam
noodles2 - 0 myhangsg
noodles2 - 1 meokitty
noodles1 - 0 builan0209
noodles1 - 0 hoangduy357
noodles2 - 6 batbai5397caro
noodles1 - 0 lexuan22
noodles1 - 0 bingan
noodles2 - 0 langtu
noodles1 - 0 tuliphalan
noodles1 - 6 wibunotsimpttv2k7
noodles3 - 3 luungocbich3367
noodles4 - 1 aiamcaro
noodles3 - 1 boomx
noodles3 - 1 cuopbiensoh2o
noodles1 - 0 iamrose84
noodles1 - 0 tranthuahoai
noodles2 - 0 titus
noodles3 - 1 bexinkk
noodles1 - 0 vuamui
noodles2 - 0 lamnguyen2012
noodles4 - 3 tieuling
noodles1 - 0 mjetran
noodles1 - 0 teoteo
noodles30 - 12 hoangthienxa
noodles1 - 0 vozanhxyz
noodles1 - 0 anhhong9011
noodles1 - 0 nhocyeusky
noodles2 - 0 thuyhoa
noodles1 - 0 hoarung
noodles2 - 0 bibi0101
noodles1 - 0 thuphuongle99
noodles1 - 0 ampen
noodles1 - 0 heolovemusic
noodles1 - 0 hoagiay123
noodles1 - 0 phuongminh
noodles2 - 0 huynhbaobao
noodles1 - 0 thaonguyencafe
noodles2 - 1 changtraivotinh035
noodles1 - 0 thythy2021
noodles7 - 6 chuotbobo
noodles1 - 0 chauky77
noodles4 - 3 lanhphong
noodles3 - 2 ngocanhgalaxy
noodles3 - 1 nguyentienhai
noodles1 - 7 giacmomh
noodles2 - 0 bongo
noodles1 - 0 gaodo
noodles1 - 0 hades
noodles2 - 1 vitty
noodles1 - 0 yoona
noodles2 - 1 phongca
noodles5 - 4 aconnongthon
noodles2 - 0 thimhuong
noodles1 - 0 eketao
noodles1 - 0 peheo
noodles2 - 1 flash
noodles3 - 2 hanhphucvotan
noodles6 - 5 viphung
noodles1 - 0 huytoizz
noodles1 - 0 mavuong
noodles1 - 0 frankho
noodles6 - 5 yumkhin
noodles3 - 2 heoconhamchoi
noodles1 - 0 binhphonui
noodles2 - 1 paduc
noodles2 - 1 lucky
noodles3 - 2 ngannguyen
noodles1 - 0 chuotmom
noodles2 - 1 hoaanhdao2008
noodles3 - 1 huemy