nguyenvietlam197
  • Hạng ...
  • Ngọc 802
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 23.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenvietlam1973 - 22 tralena12