tranthuahoai
  • Hạng 85
  • Khiên ...
  • Ngọc 13,818
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 72.73%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có