khongphaicaothu
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,131
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 69.23%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có