khongphaicaothu
  • Hạng 158
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,974
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có