evanst
  • Hạng 59
  • Khiên ...
  • Ngọc 29,596
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 73.47%
  • Chỉ số xã hội 147
  • Chỉ số đam mê 15.93
  • Thời gian tham gia 1 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
evanst4 - 4 kidboy
evanst4 - 3 lejun
evanst8 - 5 cayruong
evanst1 - 0 tuanlongtt
evanst2 - 0 hamynn
evanst4 - 0 tahuy
evanst4 - 1 alphax
evanst3 - 3 heokool
evanst9 - 4 duyen10
evanst2 - 0 chauky77
evanst5 - 3 nttthuy
evanst0 - 2 abccuti
evanst4 - 1 lemaipa
evanst5 - 3 happy123
evanst2 - 1 huongkute
evanst5 - 9 socnau
evanst1 - 0 animexyz
evanst4 - 0 changtraivotinh035
evanst11 - 9 anhhong9011
evanst3 - 0 dungtrieu
evanst4 - 1 quachdozz
evanst3 - 0 ngannguyen
evanst6 - 0 nguyentri10x
evanst4 - 2 h2so4
evanst5 - 0 bangtam2312
evanst6 - 0 binhnhi
evanst4 - 0 thaonguyencafe
evanst5 - 1 bapcaingoc
evanst5 - 7 luke911
evanst7 - 4 cuopbiensoh2o
evanst4 - 1 supersen
evanst8 - 4 hector
evanst5 - 4 pingpong
evanst6 - 1 viphung
evanst2 - 0 vanvolang
evanst2 - 0 ngocdinh
evanst4 - 3 phuongxoan
evanst2 - 0 trannhat
evanst2 - 0 beyeupk
evanst3 - 0 vientuong
evanst3 - 2 huongly
evanst7 - 7 trienchill
evanst5 - 0 bibi0101
evanst2 - 6 phumyhung
evanst0 - 1 onlytrust
evanst3 - 2 nhatvy2291
evanst1 - 2 osin2k
evanst4 - 2 sujichan
evanst5 - 4 hades
evanst5 - 1 lyquoc
evanst6 - 1 canho
evanst5 - 0 paduc
evanst6 - 2 tahuuson
evanst8 - 4 vichio
evanst4 - 4 hoangphuc2040
evanst0 - 3 mrboo
evanst4 - 1 yoona
evanst9 - 5 michnhi
evanst5 - 1 kulito
evanst7 - 3 hoangthienxa
evanst2 - 0 diquathoigian
evanst9 - 1 krixi
evanst6 - 0 aconnongthon
evanst3 - 1 ngocruby9x
evanst3 - 1 luckystar
evanst2 - 0 thuyt1
evanst3 - 1 myhangsg
evanst2 - 5 toxuanhoang
evanst2 - 1 phongyeu
evanst5 - 0 flash
evanst3 - 3 khiconjx
evanst6 - 5 badboy
evanst3 - 1 thuong95
evanst0 - 1 bongo
evanst2 - 1 vietnamovernight
evanst2 - 1 giodaingan
evanst3 - 2 tranhang07
evanst7 - 5 ngocanhgalaxy
evanst2 - 1 hoadongtien00
evanst3 - 1 huyluxz
evanst2 - 2 tuoiconrong
evanst6 - 2 happykid76
evanst3 - 0 lexuan22
evanst2 - 0 binhphonui
evanst4 - 1 vesau
evanst3 - 1 trailangthang
evanst6 - 4 cobebencuaso
evanst3 - 0 liuhuy314
evanst2 - 0 khanhlucky97
evanst0 - 3 vuivekhongquao
evanst6 - 6 qindy
evanst1 - 2 buonnhoem
evanst3 - 0 mynno
evanst1 - 0 mjetran
evanst2 - 0 tuliphalan
evanst0 - 2 thimhuong
evanst5 - 2 phungtien
evanst2 - 0 paradol
evanst2 - 0 vangbacdaquy
evanst1 - 0 lolovp