vozanhxyz
  • Hạng 22
  • Khiên ...
  • Ngọc 215,806
  • Cấp bậc Siêu cấp 3
  • Tỉ lệ thắng 89.92%
  • Chỉ số xã hội 784
  • Chỉ số đam mê 26.93
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
1561
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
vozanhxyz8 - 5 suthatchico1
vozanhxyz0 - 1 tamthuong262
vozanhxyz2 - 5 nguyennhisopoor
vozanhxyz70 - 8 animexyz
vozanhxyz1 - 0 wanzin247133
vozanhxyz25 - 18 aibicgiau
vozanhxyz2 - 0 jacksonyvaio99
vozanhxyz5 - 2 noodles
vozanhxyz2 - 0 kaitokun
vozanhxyz12 - 0 hiepsiduongpho
vozanhxyz2 - 0 gftyftffyfr6i7u
vozanhxyz4 - 3 ghfdytdiygtyv
vozanhxyz3 - 2 huongduong
vozanhxyz1 - 1 mochashiine
vozanhxyz3 - 1 trasuamatcha
vozanhxyz5 - 1 baynucuoixuanmua5
vozanhxyz7 - 1 facebookabc
vozanhxyz5 - 0 policevn
vozanhxyz1 - 0 datxtz123
vozanhxyz10 - 2 hoahongtan
vozanhxyz2 - 0 coccocnutaxxa
vozanhxyz6 - 0 kiamorning
vozanhxyz3 - 0 suakun
vozanhxyz6 - 2 jkyfgbefjnu
vozanhxyz2 - 0 noichuyen
vozanhxyz10 - 0 chodeabckkk
vozanhxyz4 - 0 thanhmayman2021
vozanhxyz5 - 0 vhjhgbfgn
vozanhxyz3 - 0 dannguyen
vozanhxyz6 - 1 homeat
vozanhxyz1 - 0 rapviet
vozanhxyz1 - 0 nguoilichsu
vozanhxyz5 - 1 bangkieu
vozanhxyz5 - 0 vnnetnet
vozanhxyz2 - 1 mykute
vozanhxyz2 - 0 everestin4
vozanhxyz6 - 0 bunboongbay
vozanhxyz3 - 0 theducabcedf
vozanhxyz5 - 0 chieuhomay
vozanhxyz3 - 0 vocotruyenvn
vozanhxyz2 - 0 lamtamnhuhello
vozanhxyz2 - 0 lamtamnhu
vozanhxyz1 - 0 anhthamtu
vozanhxyz1 - 0 buiphan
vozanhxyz1 - 0 trumthua
vozanhxyz6 - 0 conchomatse
vozanhxyz3 - 0 hubaigamevlvl
vozanhxyz4 - 0 ngoisaodienanh
vozanhxyz5 - 0 hokkaidoabc
vozanhxyz1 - 0 sugarabc
vozanhxyz4 - 1 canhsatvietnam
vozanhxyz5 - 0 lenlalennocnha
vozanhxyz5 - 0 dotham
vozanhxyz4 - 0 lamyoutube
vozanhxyz3 - 0 vothanhphat
vozanhxyz2 - 0 congnhee
vozanhxyz6 - 0 supeman
vozanhxyz2 - 0 yeulacuoi
vozanhxyz2 - 0 sakurachanchan
vozanhxyz1 - 0 chalualua
vozanhxyz3 - 0 woaawoaaok
vozanhxyz12 - 0 noobgamer
vozanhxyz7 - 0 deptrainhatapp
vozanhxyz4 - 0 cucucucu
vozanhxyz4 - 0 natrinatri
vozanhxyz2 - 0 baitho
vozanhxyz7 - 1 tieudoiafk
vozanhxyz1 - 0 vangbachotxoan
vozanhxyz4 - 0 aimachoicaigamenay
vozanhxyz4 - 0 baisulaythay
vozanhxyz3 - 0 batdietabc
vozanhxyz3 - 0 luonluonngunhubo
vozanhxyz2 - 0 quanquequeque
vozanhxyz3 - 0 chiecotomouoc
vozanhxyz3 - 0 vuivelachinh
vozanhxyz1 - 0 tienlanhat
vozanhxyz3 - 0 nctangluchovan
vozanhxyz3 - 0 haizchandoivai
vozanhxyz3 - 0 tretraulatao
vozanhxyz0 - 1 ziennu1230
vozanhxyz1 - 0 divaotimem
vozanhxyz2 - 0 nanocovaxhhh
vozanhxyz4 - 0 gialaclac
vozanhxyz4 - 1 caothuvolamhaha
vozanhxyz3 - 1 taikaonjapan
vozanhxyz3 - 0 starwar
vozanhxyz3 - 0 metsilm10
vozanhxyz4 - 0 ngaiquaae
vozanhxyz1 - 1 sonhoho
vozanhxyz1 - 0 ipodd
vozanhxyz1 - 0 hhthht
vozanhxyz2 - 0 tuantretrauabccba
vozanhxyz1 - 0 dreamtv
vozanhxyz0 - 1 mayakieu
vozanhxyz2 - 0 okcondebnm
vozanhxyz1 - 0 ornguinyou
vozanhxyz3 - 0 mynameisnam
vozanhxyz4 - 5 duyhungkythanh
vozanhxyz2 - 0 lamotthangcontrai
vozanhxyz1 - 0 thichcaro