umsangc
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,981
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 10.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
umsangc4 - 5 karuizawa
umsangc2 - 0 tralena12
umsangc1 - 1 vitty
umsangc0 - 3 tuongsinh
umsangc5 - 3 vitsenpaii
umsangc5 - 1 cahuvui
umsangc1 - 0 sinbad