thinhcantat
  • Hạng ...
  • Ngọc 980
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thinhcantat0 - 1 muadongcauca
thinhcantat1 - 0 thuttm2
thinhcantat0 - 1 phongvuopsp17