thienthanjukem
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,284
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí