nguyennhisoreall
  • Hạng 250
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,520
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 30.43%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 1 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí