navasdanhcongu
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 31.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 2.77
  • Thời gian tham gia 3 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có