nguyentranopsp48
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,229
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 1.75
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có