lienbk
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,131
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 2.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lienbk0 - 2 hapham4
lienbk0 - 2 hadtt12
lienbk1 - 2 thaidinh
lienbk2 - 1 tranglam
lienbk1 - 0 kiennguyen