quangduong
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,162
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 9 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quangduong0 - 2 thaidinh
quangduong2 - 0 vanlh11
quangduong1 - 0 hangta
quangduong2 - 2 kdt1995ct