tralena12
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.42%
  • Chỉ số xã hội 114
  • Chỉ số đam mê 29.54
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tralena121 - 3 dolphin
tralena120 - 3 toanluf
tralena120 - 1 nguyenhonganh
tralena120 - 1 vientuong
tralena120 - 1 ngocluan
tralena126 - 5 lexuan22
tralena120 - 1 kyhoi
tralena120 - 1 thuykien
tralena120 - 1 huyluxz
tralena120 - 2 hamynn
tralena121 - 2 nhocyeusky
tralena120 - 2 hoagiay123
tralena120 - 5 trannhat
tralena122 - 2 chuotbobo
tralena120 - 2 osin2k
tralena120 - 3 thythy2021
tralena120 - 2 bapcaingoc
tralena120 - 1 chihiro
tralena120 - 2 titus
tralena125 - 5 bexinkk
tralena124 - 3 lyquoc
tralena120 - 2 hanhphucvotan
tralena120 - 2 pingpong
tralena120 - 1 yephdith
tralena120 - 3 viphung
tralena121 - 0 lucasnemesis9
tralena120 - 4 vtvtvt
tralena120 - 1 nguoivohinh
tralena120 - 1 huongkute
tralena120 - 1 totoro
tralena120 - 1 bangtam2312
tralena120 - 1 socnau
tralena123 - 6 tuanlongtt
tralena120 - 2 qindy
tralena123 - 2 htmyhoa2409
tralena122 - 4 dragon
tralena120 - 2 kulito
tralena121 - 2 thuavanc
tralena121 - 4 vuamui
tralena120 - 1 mynno
tralena120 - 2 huynhbaobao
tralena120 - 3 thuanvanb
tralena122 - 2 thuanvana
tralena121 - 0 maruko
tralena120 - 1 dannyvnn
tralena120 - 2 khoailangnuong
tralena121 - 0 mrboo
tralena121 - 1 vozanhxyz
tralena121 - 1 lucky
tralena121 - 4 giodaumua
tralena1216 - 6 thuyhoa
tralena120 - 2 aconnongthon
tralena124 - 7 thuanvan
tralena122 - 3 bongo
tralena121 - 0 giainghi11
tralena123 - 6 bibi0101
tralena121 - 3 lazytomcat
tralena1222 - 3 nguyenvietlam197
tralena1211 - 0 latias1234
tralena124 - 7 nhabanbo
tralena120 - 4 yoona
tralena123 - 8 linhlucden
tralena120 - 1 khanhlucky97
tralena122 - 3 tahuuson
tralena120 - 5 hoangphuc2040
tralena121 - 0 tuongsinh
tralena121 - 5 vuicaro2021
tralena120 - 1 dobanthangduoctoi
tralena120 - 1 ngocanhgalaxy
tralena120 - 1 loclatoi
tralena120 - 1 chiukonoi
tralena122 - 2 tahuy
tralena122 - 3 heoconhamchoi
tralena121 - 1 umsange
tralena121 - 2 vitty
tralena120 - 1 cry99
tralena121 - 2 eketao
tralena125 - 8 trucmai
tralena120 - 1 thinpham
tralena120 - 1 cumeo
tralena121 - 2 luckystar
tralena120 - 6 nhathaha
tralena120 - 1 lejun
tralena121 - 2 hoangduy357
tralena120 - 2 huemy
tralena120 - 1 vichio
tralena120 - 2 umsangd
tralena120 - 3 heodat91
tralena120 - 2 umsangc
tralena122 - 3 karuizawa
tralena123 - 1 nammien
tralena123 - 4 halico
tralena1211 - 7 cahuvui
tralena120 - 2 nakime3769
tralena120 - 3 sinbad
tralena123 - 4 dotathuongdang
tralena123 - 0 huytoizz
tralena120 - 3 nothing2fear
tralena123 - 0 soomy
tralena121 - 3 umsangb