soomy
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,361
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 3.50
  • Thời gian tham gia 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
soomy0 - 2 thuong95
soomy0 - 3 tralena12
soomy0 - 1 mailady
soomy0 - 2 mavuong
soomy1 - 1 muadongcauca
soomy0 - 1 giacmomh
soomy1 - 0 tranglam
soomy0 - 1 vientuong
soomy5 - 4 thuntm3