umsang
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,748
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 14.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có