boncha
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 891
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 88.89%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 38.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí