hocgomoku
  • Hạng 39
  • Khiên ...
  • Ngọc 65,563
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 90.79%
  • Chỉ số xã hội 76
  • Chỉ số đam mê 1.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hocgomoku1 - 0 gecko88
hocgomoku3 - 1 sujichan
hocgomoku2 - 0 khoailangnuong
hocgomoku1 - 0 lolovp
hocgomoku1 - 0 heodat91
hocgomoku5 - 2 toxuanhoang
hocgomoku4 - 2 eketao
hocgomoku3 - 1 tuliphalan
hocgomoku2 - 0 thimhuong
hocgomoku1 - 0 titus
hocgomoku6 - 3 tahuuson
hocgomoku2 - 0 ampen
hocgomoku1 - 0 manhmanh3007
hocgomoku5 - 0 vuongkhanh
hocgomoku2 - 0 huemy
hocgomoku1 - 0 meokitty
hocgomoku5 - 2 hoagiay123
hocgomoku2 - 1 hannie
hocgomoku1 - 1 alphax
hocgomoku3 - 0 serahwang
hocgomoku2 - 0 lanthanh
hocgomoku4 - 2 lemon
hocgomoku2 - 0 trailangthang
hocgomoku3 - 0 vichio
hocgomoku1 - 0 tahuy
hocgomoku2 - 0 vnhello
hocgomoku5 - 3 ov2nd
hocgomoku6 - 2 supersen
hocgomoku1 - 0 thienloi
hocgomoku1 - 1 ozonevietnam
hocgomoku3 - 0 lexuan22
hocgomoku2 - 0 kidboy
hocgomoku5 - 1 nhibuong
hocgomoku3 - 0 nhatvy2291
hocgomoku1 - 0 totoro
hocgomoku4 - 0 phameco
hocgomoku7 - 0 thaonguyencafe
hocgomoku12 - 4 hoangduy357
hocgomoku4 - 2 diquathoigian
hocgomoku4 - 0 thutrang
hocgomoku7 - 1 quangmetro
hocgomoku1 - 0 mailady
hocgomoku1 - 0 qindy
hocgomoku13 - 2 thythy2021
hocgomoku0 - 1 carohcm
hocgomoku1 - 0 heoway
hocgomoku2 - 0 cumeo
hocgomoku3 - 1 thuyt1
hocgomoku4 - 0 wibunotsimpttv2k7
hocgomoku8 - 1 lejun
hocgomoku1 - 3 yephdith
hocgomoku3 - 3 luungocbich3367
hocgomoku2 - 0 paduc
hocgomoku2 - 2 changtraivotinh035
hocgomoku3 - 0 sieutron
hocgomoku10 - 4 cuccu
hocgomoku6 - 1 vitsenpaii
hocgomoku2 - 0 btran2912
hocgomoku1 - 0 hieula
hocgomoku11 - 3 trucmai
hocgomoku1 - 0 takemichi
hocgomoku2 - 0 thienthan999
hocgomoku11 - 3 badboy
hocgomoku4 - 0 dolphin
hocgomoku0 - 1 asthemoon
hocgomoku5 - 1 bangtam2312
hocgomoku2 - 0 thuytinhkhoc
hocgomoku1 - 0 kyhoi
hocgomoku8 - 2 luke911
hocgomoku2 - 0 hoaanhdao2008
hocgomoku2 - 0 nhabanbo
hocgomoku3 - 0 krixi
hocgomoku4 - 0 hades
hocgomoku2 - 0 gaodo
hocgomoku4 - 0 cry99
hocgomoku1 - 0 bingan