manete
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 85.71%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 19.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
manete2 - 31 nonamefire
manete7 - 0 virutdep
manete1 - 0 shockme
manete1 - 0 nhocyeusky
manete2 - 1 om123456789
manete2 - 0 username
manete2 - 0 trangiahuy0101