fcbm10
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 65.22%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có