serazs
  • Hạng 120
  • Khiên ...
  • Ngọc 7,372
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 11.54%
  • Chỉ số xã hội 78
  • Chỉ số đam mê 1.23
  • Thời gian tham gia 1 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
serazs0 - 2 tranhang07
serazs0 - 4 wibunotsimpttv2k7
serazs0 - 1 trumbatbai5397caro
serazs0 - 1 batbai5397caro
serazs3 - 0 mainhat
serazs0 - 1 ngocruby9x
serazs3 - 0 cobebencuaso
serazs1 - 0 doublekill
serazs2 - 0 lejun
serazs0 - 2 thuavanc
serazs0 - 2 vozanhxyz
serazs1 - 0 michnhi
serazs0 - 1 tahuuson
serazs1 - 0 ampen
serazs0 - 1 thuanvanb
serazs0 - 2 vangbacdaquy
serazs1 - 4 canho
serazs4 - 10 ngocsonhb
serazs1 - 3 binhnhi
serazs0 - 1 giacmomh
serazs1 - 0 lovewinter
serazs1 - 3 crystal
serazs1 - 2 nhibuong
serazs1 - 2 btran2912
serazs0 - 1 hihi112
serazs0 - 7 chuotbobo
serazs0 - 4 sinbad
serazs0 - 3 thuykien
serazs0 - 1 winxp
serazs1 - 1 tuanlongtt
serazs0 - 1 happykid76
serazs0 - 4 vientuong
serazs1 - 1 hannie
serazs1 - 1 nkocdethuong
serazs0 - 3 chauky77
serazs1 - 4 nttthuy
serazs0 - 2 mavuong
serazs0 - 4 buonnhoem
serazs0 - 3 nguyenhonganh
serazs2 - 5 cuccu
serazs2 - 5 hieula
serazs0 - 1 khiconjx
serazs0 - 1 mikochan
serazs2 - 2 hoaanhdao2008
serazs0 - 2 tungk3
serazs0 - 4 vuamui
serazs0 - 1 tieuholy
serazs1 - 4 thienloi
serazs0 - 1 quangmetro
serazs0 - 2 socnau
serazs1 - 6 hoadongtien00
serazs1 - 11 kyhoi
serazs0 - 1 giodaingan
serazs0 - 1 peheo
serazs0 - 1 eketao
serazs0 - 1 bingan
serazs2 - 1 boomx
serazs0 - 2 huongduong
serazs1 - 1 gaodo
serazs6 - 6 phongyeu
serazs4 - 3 caonhocodon
serazs0 - 2 nagato
serazs0 - 2 onlytrust
serazs4 - 4 hoagiay123
serazs3 - 8 vuongkhanh
serazs1 - 2 h2so4
serazs0 - 1 phameco
serazs1 - 2 osin2k
serazs2 - 2 buomchua
serazs4 - 10 yoshida
serazs1 - 2 krixi
serazs0 - 3 vitty
serazs1 - 3 cry99
serazs1 - 2 sieuga
serazs1 - 5 bongo
serazs0 - 2 dragon
serazs0 - 1 thimhuong
serazs0 - 3 aiamcaro