tautochanh
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 296
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 56.67%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí