maneat
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 79
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 71.43%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 22.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
maneat1 - 0 phuhuydiet2005
maneat1 - 0 nqgxi
maneat0 - 1 nguyentam2k
maneat5 - 5 lucatin
maneat2 - 0 alecharry91
maneat7 - 0 areyouredy
maneat2 - 0 vomyna1