ginsosad
  • Hạng ...
  • Ngọc 125,937
  • Khiên 15
  • Tỉ lệ thắng 71.79%
  • Chỉ số xã hội 78
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ginsosad1 - 0 nhatvy2291
ginsosad1 - 0 tuanlongtt
ginsosad1 - 0 titus
ginsosad1 - 0 binhphonui
ginsosad4 - 2 hdmi2000
ginsosad1 - 0 nhabanbo
ginsosad1 - 0 thanhvan2021
ginsosad3 - 1 ov2nd
ginsosad0 - 1 toxuanhoang
ginsosad4 - 2 nguoivohinh
ginsosad1 - 0 huongkute
ginsosad3 - 1 hoangduy357
ginsosad2 - 0 cumeo
ginsosad2 - 0 trucmai
ginsosad3 - 0 thuykien
ginsosad2 - 0 vietnamovernight
ginsosad2 - 0 lovewinter
ginsosad1 - 1 thythy2021
ginsosad1 - 0 thuydung25
ginsosad1 - 0 cuongdm65
ginsosad0 - 1 newnewnew
ginsosad2 - 0 vuongkhanh
ginsosad2 - 0 nagato
ginsosad1 - 0 happykid76
ginsosad1 - 0 cuccu
ginsosad2 - 0 saosaysua
ginsosad9 - 2 nganbali
ginsosad1 - 2 ellis
ginsosad1 - 0 luckystar
ginsosad2 - 0 boomx
ginsosad0 - 2 mikochan
ginsosad4 - 0 mummum
ginsosad2 - 0 mynno
ginsosad2 - 1 anh3khia
ginsosad2 - 0 admin
ginsosad4 - 2 tomcuamuc
ginsosad3 - 0 loclatoi
ginsosad1 - 0 btran2912
ginsosad0 - 8 alienware
ginsosad1 - 3 tonngokhong9
ginsosad1 - 2 nguyentam2k
ginsosad2 - 0 saphia
ginsosad1 - 3 mainhat
ginsosad1 - 0 abccuti
ginsosad0 - 3 tfchicken
ginsosad2 - 0 keosua
ginsosad1 - 1 tranthuahoai
ginsosad1 - 0 kiuu153
ginsosad3 - 8 caroforfun99999
ginsosad1 - 3 vozanhxyz
ginsosad1 - 0 rubikson
ginsosad2 - 0 kulito
ginsosad3 - 0 fluffy
ginsosad2 - 0 toigalam
ginsosad1 - 0 hannie
ginsosad2 - 0 veeee0032
ginsosad0 - 1 nguyennhis0p00r
ginsosad0 - 4 minhtoanwin
ginsosad2 - 0 thienloi
ginsosad1 - 0 lamquennha
ginsosad2 - 1 jang80
ginsosad1 - 0 eketao
ginsosad1 - 1 toanluf
ginsosad2 - 0 liuhuy314
ginsosad2 - 0 nguyentri10x
ginsosad2 - 0 kyhoi
ginsosad3 - 1 thaomoc
ginsosad0 - 1 ozonevietnam
ginsosad2 - 2 flash
ginsosad0 - 1 myyyy
ginsosad0 - 1 iamrose84
ginsosad3 - 0 sickenchic
ginsosad3 - 1 silverfang
ginsosad2 - 0 lemaipa
ginsosad1 - 2 yangyang
ginsosad1 - 1 luumanh
ginsosad5 - 0 huongduong
ginsosad3 - 1 builan0209