manet
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 54.55%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 38.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có