ngovankhuong
  • Hạng 1007
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,134
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngovankhuong0 - 4 hades
ngovankhuong1 - 1 chochocho
ngovankhuong1 - 2 vtvtvt