toanle
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 930
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
toanle0 - 1 mjetran
toanle0 - 1 denhayden
toanle0 - 1 kumthya