congduy123
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 961
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
congduy1230 - 2 tieuyeutinh
congduy1231 - 4 mjetran