nonamefire
  • Hạng 74
  • Khiên ...
  • Ngọc 39,598
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 29.69%
  • Chỉ số xã hội 64
  • Chỉ số đam mê 17.45
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
nonamefire3 - 0 gavailun
nonamefire3 - 0 wangulun
nonamefire3 - 0 khongthua
nonamefire3 - 0 nguwanha
nonamefire3 - 0 toangroi
nonamefire23 - 1 animexyz
nonamefire6 - 0 buonlamnha
nonamefire6 - 0 hahathua
nonamefire4 - 0 sieungu
nonamefire4 - 0 haizzga
nonamefire9 - 2 manetg
nonamefire0 - 1 khiconjx
nonamefire1 - 0 carimamamuda
nonamefire31 - 2 manete
nonamefire0 - 1 carohcm
nonamefire0 - 2 nhocyeusky
nonamefire0 - 5 tahuuson
nonamefire9 - 2 manetd
nonamefire0 - 1 ngocsonhb
nonamefire0 - 1 qindy
nonamefire1 - 0 cocuser
nonamefire0 - 1 ozonevietnam
nonamefire1 - 1 manetb
nonamefire2 - 0 lunox
nonamefire0 - 1 krixi
nonamefire0 - 1 gaodo
nonamefire0 - 1 kippyquyen2410
nonamefire27 - 3 manet
nonamefire0 - 1 bangtam2312
nonamefire0 - 1 thuytinhkhoc
nonamefire0 - 2 beyeupk
nonamefire0 - 1 changtraivotinh035
nonamefire1 - 3 aconnongthon
nonamefire0 - 1 bingan
nonamefire0 - 3 sieuga
nonamefire0 - 1 phongca
nonamefire0 - 2 eketao
nonamefire0 - 1 hoarung
nonamefire1 - 2 minhquan58
nonamefire0 - 2 happy123
nonamefire0 - 3 ngocdinh
nonamefire0 - 1 interwar1283
nonamefire0 - 1 maruko
nonamefire0 - 1 dannyvnn
nonamefire1 - 4 linda
nonamefire0 - 1 mrboo
nonamefire0 - 2 yoshida
nonamefire0 - 1 phongyeu
nonamefire0 - 2 ngannguyen
nonamefire1 - 3 kumthya
nonamefire1 - 0 zeroevil
nonamefire0 - 1 heolovemusic
nonamefire0 - 2 bibi0101
nonamefire0 - 2 onlytrust
nonamefire0 - 1 ampen
nonamefire0 - 2 vanvolang
nonamefire0 - 1 vangbacdaquy
nonamefire0 - 1 kunkunkoko
nonamefire1 - 0 phudfssgtr
nonamefire0 - 1 thuyt1
nonamefire0 - 2 mikochan
nonamefire0 - 1 badboy
nonamefire0 - 2 lvtrung
nonamefire1 - 1 mainhat