atula
  • Hạng 90
  • Khiên ...
  • Ngọc 11,393
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
atula6 - 5 pumpkin
atula1 - 0 kingofflags