playforfun
  • Hạng 216
  • Khiên ...
  • Ngọc 6,753
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
playforfun1 - 0 nguyenmanhlama01