hocchoicaro
  • Hạng ...
  • Ngọc 67,746
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 89.19%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 34.22
  • Thời gian tham gia 7 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hocchoicaro2 - 0 thuykien
hocchoicaro1 - 0 vitsenpaii
hocchoicaro5 - 1 btran2912
hocchoicaro1 - 2 yephdith
hocchoicaro2 - 2 vuaphapthuatkybi
hocchoicaro1 - 0 lexuan22
hocchoicaro1 - 0 alexrenekton0211
hocchoicaro2 - 3 wibunotsimpttv2k7
hocchoicaro3 - 1 lyquoc
hocchoicaro2 - 0 viphung
hocchoicaro1 - 0 bibi0101
hocchoicaro3 - 4 toloveru
hocchoicaro5 - 0 tahuuson
hocchoicaro4 - 2 vesau
hocchoicaro2 - 0 thuphuongle99
hocchoicaro8 - 1 hannie
hocchoicaro7 - 6 beyeupk
hocchoicaro6 - 4 heokool
hocchoicaro1 - 0 duyen10
hocchoicaro2 - 0 chuotbobo
hocchoicaro6 - 2 chauky77
hocchoicaro3 - 1 bongo
hocchoicaro2 - 0 aconnongthon
hocchoicaro3 - 0 flash
hocchoicaro6 - 2 michnhi
hocchoicaro3 - 1 heolovemusic
hocchoicaro0 - 1 fujiwarasai
hocchoicaro2 - 1 vanvolang
hocchoicaro6 - 1 nkocdethuong
hocchoicaro2 - 0 phuongxoan
hocchoicaro2 - 0 h2so4
hocchoicaro1 - 0 canho
hocchoicaro1 - 1 chuotmom
hocchoicaro0 - 2 chiukonoi
hocchoicaro2 - 0 mikochan
hocchoicaro2 - 0 buomchua
hocchoicaro10 - 2 dannyvnn
hocchoicaro3 - 0 lucky
hocchoicaro8 - 2 yoona
hocchoicaro4 - 0 cry99
hocchoicaro9 - 2 nhipcautre21
hocchoicaro12 - 5 pingpong
hocchoicaro13 - 6 hoangthienxa
hocchoicaro3 - 0 ampen
hocchoicaro4 - 2 ov2nd
hocchoicaro6 - 0 lovewinter
hocchoicaro0 - 2 kumthy
hocchoicaro1 - 0 lolovp
hocchoicaro4 - 0 ngocanhgalaxy
hocchoicaro2 - 0 lanthanh
hocchoicaro5 - 1 thimhuong
hocchoicaro5 - 1 phongca
hocchoicaro3 - 2 dragon
hocchoicaro9 - 4 chihiro
hocchoicaro6 - 0 supersen
hocchoicaro1 - 0 thienloi
hocchoicaro1 - 0 teoteo
hocchoicaro2 - 0 quachdozz
hocchoicaro2 - 0 vnnguyendung
hocchoicaro2 - 0 huyluxz
hocchoicaro2 - 0 liuhuy314
hocchoicaro3 - 0 phuongkarry
hocchoicaro1 - 0 lvtrung
hocchoicaro3 - 1 hoaanhdao2008
hocchoicaro1 - 0 alphax
hocchoicaro1 - 0 cocuser
hocchoicaro2 - 0 thanhvan2021
hocchoicaro4 - 0 loclatoi
hocchoicaro6 - 2 gaodo
hocchoicaro1 - 0 quangdinh20
hocchoicaro2 - 0 caonhocodon
hocchoicaro1 - 0 huongly
hocchoicaro1 - 0 bingan
hocchoicaro1 - 0 tuliphalan